Consiliul Județean CLUJ încasează încă o lovitură. Trebuie să plătească 100.000 de euro!

17 iunie 2017

Consiliul Județean Cluj trebuie să plătească 100.000 de euro firmei Tahal Consulting Engineers (n. red. firma care se ocupa de supervizarea lucrărilor la Centrul de Deșeuri) în urma unei decizii a Curții de Apel.

Curtea de Apel Cluj a decis că firma Tahal Consulting Engineers LTD, inginerul de şantier al Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) trebuie să primească 100.000 de euro după ce a declarat lucrări neconforme ca fiind conforme şi bune de plată.

Tahal Consulting Engineers LTD a dat în judecată Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, după ce forul judeţean a executat garanţia de bună execuţie. Societatea a considerat că a fost executată în mod abuziv şi a cerut instanţei să oblige CJ Cluj să returneze banii pe garanţie şi a mai solicitat suplimentar să i se achite certificatele de plată pe care le-a depus spre decontare şi pe care, echipa de implementare a proiectului a refuzat să le plătească după ce a obţinut rezultatul expertizei. Soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj:

“Admite în parte cererea formulată de reclamanta Tahal Consulting împotriva pârâților județul Cluj și Consiliul Județean Cluj reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului. Obligă pe pârâți la plata către reclamantă a sumei de 439.425 lei plus TVA, scrie monitordecluj.ro. Obligă pe pârâți la plata către reclamantă a sumei de 889,13 lei cu titlu de dobânzi. Obligă pe pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 1.038 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale. Prezenta decizie este definitivă și executorie.

Pronunțată în ședință publică din data de 13.06.2017″. În decembrie 2014, Consiliul Județean a executat garația de bună execuție reprezentând 10% din valoarea contractului, pentru neîndeplinirea de către Tahal Consulting a obligațiilor ce-i reveneau conform contractului de servicii Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj. În document, Consiliul Județean precizează că Tahal avea obligația de a   – superviza contractele de lucrări încheiate în vederea realizării Centrului de Deșeuri  – urmări realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ  – interzice utilizarea produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate  – verifica materiale, echipamente și lucrările  – consilia Unitatea de Implementare a Proiectului cu privire la modalități posibile pentru reducerea cheltuielilor implementării proiectului, scăderea costurilor execuției sau îmbunătățirea calității lucrărilor  – emite certificate interimare de plată lunare  – consilia cu privire la orice revendicări sau dispute contractuale și probleme care apr pe parcursul lucrărilor.

Ce nu menționează Consiliul Județean este că Mariana Raţiu şi întreaga echipă de implementare a proiectului SMID ştiau încă din 2012 de nenumăratele probleme de la centrul de deșeuri, dar nu au luat nicio măsură şi au lăsat lucrările să continue. Încă din primele rapoarte emise în luna mai 2012, reprezentanţii firmei Tahal sesizează probleme în derularea contractului. “Constatările expertului geotehnician Tahal cu ocazia recepţiei terenului de fundare din zona celulei de depozitare impun recalcularea condiţiilor de stabilitate ale întregului versant.

În urma discuţiilor între părţile implicate în contract, Beneficiarul (n.red. Consiliul Judeţean Cluj) şi-a asumat executarea unei expertize tehnice pentru a evalua stabilitatea versantului celulei de depozitare, inclusiv lucrările de foraj şi laborator necesare, lucrări ce urmează a fi efectuate în luna iunie 2012 ”, se arată în raport.

În realitate, expertiza tehnică a fost cerută de Consiliul Judeţean Cluj abia în 2014, după doi ani de la sesizarea problemelor. Într-un alt raport, datat iulie 2013, inginerii Tahal atrag atenţia că “destabilizarea de teren de la taluzul nordic al celulei se accentuează”. Tahal sesizează în iulie 2013 că antreprenorul (n.red. Napoca SA) a executat în şantier „lucrări neautorizate şi neanunţate pentru care trebuie să prezinte o expertiză tehnică”. Din nou, Beneficiarul, adică Consiliul Judeţean Cluj nu pare să ia nicio măsură, dovadă, că ulterior, problema este reluată în alte rapoarte.

Lasa un comentariu. Parerea ta conteaza!

Comments are closed

Facebook